Îţi dai seama cât de mult te respectă cineva după cât de mult îţi respectă părerile. Dacă nu-ţi respectă opiniile, nu te va respecta nici pe tine.


Îţi-dai-seama-cât-de-mult-te-respectă-cineva-după-cât-de-mult-îţi-respectă-părerile-dacă-nu-ţi-respectă-opiniile-nu-te-va-respecta-nici
sherry argovÎţidaiseamacâtdemultterespectăcinevadupăîţipăreriledacănuţiopiniilenuvarespectanicipetineÎţi daidai seamaseama câtcât dede multmult tete respectărespectă cinevacineva dupădupă câtcât dede multmult îţiîţi respectărespectă părerilerespectă opiniilenu tete vava respectarespecta nicinici pepe tineÎţi dai seamadai seama câtseama cât decât de multde mult temult te respectăte respectă cinevarespectă cineva dupăcineva după câtdupă cât decât de multde mult îţimult îţi respectăîţi respectă părerilenu te vate va respectava respecta nicirespecta nici penici pe tineÎţi dai seama câtdai seama cât deseama cât de multcât de mult tede mult te respectămult te respectă cinevate respectă cineva dupărespectă cineva după câtcineva după cât dedupă cât de multcât de mult îţide mult îţi respectămult îţi respectă părerilenu te va respectate va respecta niciva respecta nici perespecta nici pe tineÎţi dai seama cât dedai seama cât de multseama cât de mult tecât de mult te respectăde mult te respectă cinevamult te respectă cineva dupăte respectă cineva după câtrespectă cineva după cât decineva după cât de multdupă cât de mult îţicât de mult îţi respectăde mult îţi respectă părerilenu te va respecta nicite va respecta nici peva respecta nici pe tine

Oamenii valorează cât vor, unii au un preţ foarte mare, alţii foarte mic; fiecare valorează cu atât mai mult cu cât se respectă mai mult; consideră-te liber sau sclav, depinde doar de tine.Respectă eforturile tale, respectă-te pe tine însuţi. Respectul faţă de sine duce la auto-disciplină. Când le posezi pe amândouă în mod ferm, ai putere reală.Respectă-te pe tine şi ceilalţi te vor respecta.Atunci când iubirea îţi va fi oferită fără condiţii, o vei şti. Nu se poate să nu ştii, deoarece te respectă şi te apreciază pe deplin. Nu-ţi cere mai mult decât poţi da. Nu manipulează şi nici nu pretinde. Te acceptă aşa cum eşti şi te binecuvântează.Cel care nu acceptă şi nu îi respectă pe cei care resping viaţa, nu acceptă şi nu respectă într-adevar nici viaţa însăşi.Oamenii nu au mult respect pentru ceilalţi, dar ei nu se respectă nici pe ei înşişi.