Citate Sentimente (337 Citate) - Borcanul cu Citate

Citate Sentimente

Citate Sentimente: Sentimentele pot fi de două feluri: sentimente născute în suflet şi sentimente construite în gând. -Teodor Dume


sentimentele-pot-fi-de-două-feluri-sentimente-născute-în-suflet-şi-sentimente-construite-în-gând
Citate Sentimente: Joey (gândindu-se): Bine, nu am sentimente pentru Rachel. Niciun sentiment. E doar o prietenă. Adică, s-ar putea să fi avut ceva sentimente pentru ea, dar acum au dispărut. Toate. De fapt, nu cred că am avut avut vreodată sentimente pentru Rachel. (Rachel intră în cameră) Rachel: Bună, dragule. Joey (în gând): Te iubesc. -Prietenii tăi


Citate Sentimente: Muzica poate da nume unor sentimente care nu pot fi numite şi poate transmite sentimente care nu pot fi transmise. -Leonard Bernstein


muzica-poate-da-nume-unor-sentimente-care-nu-pot-fi-numite-şi-poate-transmite-sentimente-care-nu-pot-fi-transmise
Citate Sentimente: În primii şapte ani de viaţă, copilul experimentează emoţii şi sentimente precum: teamă şi recompensă, durere şi plăcere, iubire şi lipsa iubirii, vină, dojana şi ruşine, laudă şi descurajare, curiozitate şi lipsă de interes, perseverenţă şi superficialitate, respect şi dispreţ, bune maniere şi grosolănie, amabilitate şi asprime, precum şi alte emoţii şi sentimente pozitive şi negative. -Herbert Harris


Citate Sentimente: Nu trăim sentimente care ne transformă, ci sentimente care ne sugerează ideea de transformare. De pildă, iubirea nu ne purifică de egoism, dar ne face să-l simţim şi naşte în noi ideea unei patrii îndepărtate, unde acest egoism nu şi-ar mai găsi locul. -Albert Camus


Citate Sentimente: Singurele lucruri reale, singurele lucruri pe care le ducem cu noi până la urmă sunt propriile noastre sentimente, dragostele noastre, patemile noastre, urile şi adversităţile noastre. Mă-ntreb: noi, la capătul vieţii noastre, ce-am lăsa în afară? Bănuiesc că putem lăsa nişte sentimente. Mai puţin de ură, întrucâtva de patemi, dar... de dragoste mai ales. -Nichita Stănescu


Citate Sentimente: Secretul stă în sentimente. -Neville Goddard


Citate Sentimente: Bunele sentimente nu fac literatură. -George Călinescu


Citate Sentimente: Nu cred că am sentimente umane. -Karl Lagerfeld


Citate Sentimente: Regretele sunt cele mai urâte sentimente. -Irina Binder


regretele-sunt-cele-mai-urâte-sentimente
Citate Sentimente: Verdele induce sentimente de relaxare, repaus, linişte. -Swami Panchadasi


verdele-induce-sentimente-de-relaxare-repaus-linişte
Citate Sentimente: Cunoaşterea, fără sentimente, nu are nicio valoare. -Lillo Baglio


cunoaşterea-fără-sentimente-nu-are-nicio-valoare
Citate Sentimente: Toată poezia proastă izvozăreşte din sentimente autentice. -Oscar Wilde


toată-poezia-proastă-izvozăreşte-din-sentimente-autentice
Citate Sentimente: Lacrimile sunt compuse din multe feluri de sentimente... -Madame de Sevigne


lacrimile-sunt-compuse-din-multe-feluri-de-sentimente
Citate Sentimente: Fiecare secret fracturează viaţa în multiple sentimente paralele. -Iosif M. Cristian


fiecare-secret-fracturează-viaţa-în-multiple-sentimente-paralele
Citate Sentimente: Poezia este o revărsare spontană de sentimente puternice. -William Wordsworth


poezia-este-o-revărsare-spontană-de-sentimente-puternice
Citate Sentimente: În sărăcie, marile sentimente nu se pot dezvolta. -George Călinescu


În-sărăcie-marile-sentimente-nu-se-pot-dezvolta
Citate Sentimente: Melancolia este obisnuinţa cu sentimente triste, devenită o necesitate. -Theodore Simon Jouffrouy


melancolia-este-obisnuinţa-cu-sentimente-triste-devenită-o-necesitate