Adună Citate în Borcan

Făt-Frumos petrecu vreme uitată în Valea Plângerii, fără a prinde de veste, fiindcă rămăsese tot aşa de tânăr, ca şi când venise. Trecea prin pădure, fără să-l doară măcar capul. Se desfăta în palaturile cele aurite, trăia în pace şi în linişte cu soţia şi cumnatele sale, se bucura de frumuseţea florilor şi de dulceaţa şi curăţenia aerului, ca un fericit. Ieşea adesea la vânătoare; dar, într-o zi, se luă după un iepure, dete o săgeată, dete două şi nu-l nimeri; supărat, alergă după el şi dete şi cu a treia săgeată, cu care îl nemeri; dară nefericitul, în învălmăşeală, nu băgase de seamă că, alergând după iepure, trecuse în Valea Plângerii. Luând iepurile, se întorcea acasă; când, ce să vezi d-ta? deodată îl apucă un dor de tată-său şi de mumă-sa. Nu cuteză să spuie femeilor măiestre; dară ele îl cunoscură după întristarea şi neodihna ce vedea într-însul. -Petre Ispirescu


numai a mea aş fi vrut să te ştiute iubeam cu adevărat la greudar am aflat aseară de la lună târziucă te-ai logodit cu un curcubeu! -Girel Barbu


numai-a-mea-aş-fi-vrut-să-te-ştiute-iubeam-cu-adevărat-greudar-am-aflat-aseară-de-lună-târziucă-te-ai-logodit-cu-un-curcubeu
Minunată este inteligenţa omenească! -Silvio Pellico


Când vă va da semnal ApusulLa ei s-ajungeţi în cohortă,La spate, ce rol joacă rusul:Acel de ghid? Sau de escortă? -Constantin Iuraşcu-Tataia


când-vă-va-da-semnal-apusulla-ei-s-ajungeţi-în-cohortăla-spate-rol-joacă-rusulacel-de-ghid-sau-de-escortă
Când atingi Cunoaşterea devii perfect liber de sclavia acestei existenţe transmigratorii. -Shankaracharya


când-atingi-cunoaşterea-devii-perfect-liber-de-sclavia-acestei-existenţe-transmigratorii
Ai furat fără


ai-furat-fără-durereazi-măreşti-a-avereŞi-în-umbră-stai-pandă-mare-i-teama-de-osândă
Sunt cel mai bogat om, nu numai din Europa, ci din lume. Eu adun sentimente. Sunt bogat în sensul că oamenii din Rusia mi-au încredinţat de două ori conducerea unei mareţe naţiuni, precum Rusia. Cred că aceasta este cea mai mare bogăţie a mea. -Vladimir Putin


Când dragostea este reciprocă şi partenerii se dăruiesc unul altuia emoţional, sexualitatea este extraordinar de înălţătoare şi sacră. Nimic din afară nu poate ameninţa acea relaţie. -Paul Ferrini


când-dragostea-este-reciprocă-şi-partenerii-se-dăruiesc-unul-altuia-emoţional-sexualitatea-este-extraordinar-de-înălţătoare-şi-sacră-nimic
Pantomimă. O piesă în care povestirea este spusă fără violenţa limbajului. Cea mai puţin dezagreabilă formă de acţiune dramatică. -Ambrose Bierce


pantomimă-o-piesă-în-care-povestirea-este-spusă-fără-violenţa-limbajului-cea-mai-puţin-dezagreabilă-formă-de-acţiune-dramatică
Timpul nu se reciclează, de aceea este atât de scump. -Elena Stan


timpul-nu-se-reciclează-de-aceea-este-atât-de-scump
Răspunderea nu este numai pentru ce ai făcut, ci şi pentru ce nu ai făcut. -Lao Tse


răspunderea-nu-este-numai-pentru-ai-făcut-şi-pentru-nu-ai-făcut
Porthos (îşi pune ştreangul în jurul gâtului şi se pregăteşte să sară): Rămas bun, lume crudă... ramas bun, Porthos cel inutil! (Sare.) Athos (Aramis şi Athos privesc la clădire de afară): Ce s-a întâmplat? Aramis: E în regulă, am tăiat eu grinda cu fierăstrăul (Clădirea se prăbuşeşte deodată, iar Athos şi Aramis privesc miraţi.) Aramis: Ei bine, sunt un geniu, nu sunt inginer! -Omul cu masca de fier


Ce-aş putea eu să fac în faţa inechităţilor sociale, în faţa contrastului dintre două lumi, una de sătui alta de flămânzi, una de privilegiaţi şi alta – turmă obidită şi împilată, cu existenţa sortită să se consume în cenuşiul anonim al fiinţelor larvare, sau în faţa acceselor tricolore în numele cărora se sparg capetele în Cişmigiu la nişte bătrâni neputincioşi, ce pot face în faţa urii de rasă pe care orice cap sănătos o repudiază, sau cum pot privi impasibil la deşucherile politicii instinctive puse la cale de guvernanţi şi ocrotite de ei, ce pot face în faţa nedreptăţilor de tot felul, a calomniei ticăloase, a aţâţărilor fără noimă, a legalităţii concediate, a spiritului de justiţie absent, sau, când mă lovesc de arhierei fără credinţă, de moralişti fără morală, de tâlhari servind lecţii de onestitate, de prostituate care blamează prostituţia, de inconsecvenţi anatemizând cinic inconsecvenţa, ori când văd jurăminţi călcate şi făgăduieli publice uitate, te întreb iarăşi: pot să nu scriu? Poate trece un mânuitor de condei – un sensibil şi un receptiv deci – fără să se înduioşeze pe lângă o dramă, fără să-şi ţipe revolta pe lângă nedreptate, fără să dărâme de pe soclu un fals apostol, fără să dea în vileag rătăcirile, vidul din mirajul superstiţiilor, fetişurile, eresurile şi poate să nu pălmuiască el ipocrizia, duplicitatea, poltroneriile şi să nu flageleze cu gârbaciul slovei epiderma care nu ştie roşi? Hotărât, este cu neputinţă. -Leon Kalustian


ce-aş-putea-să-fac-în-faţa-inechităţilor-sociale-în-faţa-contrastului-dintre-două-lumi-una-de-sătui-alta-de-flămânzi-una-de-privilegiaţi
Amuzante

Ce-aş putea eu să fac în faţa inechităţilor sociale, în faţa contrastului dintre două lumi, una de sătui alta de flămânzi, una de privilegiaţi şi alta – turmă obidită şi împilată, cu existenţa sortită să se consume în cenuşiul anonim al fiinţelor larvare, sau în faţa acceselor tricolore în numele cărora se sparg capetele în Cişmigiu la nişte bătrâni neputincioşi, ce pot face în faţa urii de rasă pe care orice cap sănătos o repudiază, sau cum pot privi impasibil la deşucherile politicii instinctive puse la cale de guvernanţi şi ocrotite de ei, ce pot face în faţa nedreptăţilor de tot felul, a calomniei ticăloase, a aţâţărilor fără noimă, a legalităţii concediate, a spiritului de justiţie absent, sau, când mă lovesc de arhierei fără credinţă, de moralişti fără morală, de tâlhari servind lecţii de onestitate, de prostituate care blamează prostituţia, de inconsecvenţi anatemizând cinic inconsecvenţa, ori când văd jurăminţi călcate şi făgăduieli publice uitate, te întreb iarăşi: pot să nu scriu? Poate trece un mânuitor de condei – un sensibil şi un receptiv deci – fără să se înduioşeze pe lângă o dramă, fără să-şi ţipe revolta pe lângă nedreptate, fără să dărâme de pe soclu un fals apostol, fără să dea în vileag rătăcirile, vidul din mirajul superstiţiilor, fetişurile, eresurile şi poate să nu pălmuiască el ipocrizia, duplicitatea, poltroneriile şi să nu flageleze cu gârbaciul slovei epiderma care nu ştie roşi? Hotărât, este cu neputinţă. -Leon Kalustian

Caracterul unui om este îngerul său păzitor. -Heraclit


caracterul-unui-om-este-îngerul-său-păzitor
Cel care trăieşte de pe urma speranţei va muri în postire. -Benjamin Franklin


Există o armonie în toamnă şi o strălucire în cerul ei, care nu poate fi regăsită de-a lungul verii, ca şi cum n-ar putea fi, ca şi cum n-ar fi fost vreodată. -P.B. Shelley


există-o-armonie-în-toamnă-şi-o-strălucire-în-cerul-ei-care-nu-poate-fi-regăsită-de-a-lungul-verii-ca-şi-cum-n-ar-putea-fi-ca-şi-cum-n-ar-fi
Cărţile m-au îndemnat să-mi adăp sufletul la izvorul de lumină al artei şi ştiinţei. -G.T. Niculescu-Varone


cărţile-m-îndemnat-să-mi-adăp-sufletul-izvorul-de-lumină-al-artei-şi-ştiinţei
Aşadar, precum un foc uitat, o copilărie se poate aprinde din nou în noi. -Gaston Bachelard


aşadar-precum-un-foc-uitat-o-copilărie-se-poate-aprinde-din-nou-în-noi