Respectul este un tribut pe care nu-l putem refuza meritului, fie că vrem, fie că nu; dacă putem eventual să-l împiedicăm de a se exterioriza, nu putem împiedica totuşi să-l resimţim interior.


respectul-este-un-tribut-pe-care-nu-l-putem-refuza-meritului-fie-că-vrem-fie-că-nu-dacă-putem-eventual-să-l-împiedicăm-de-a-se-exterioriza-nu
immanuel kantrespectulesteuntributpecarenulputemrefuzamerituluifievremnudacăeventualsălîmpiedicămdeseexteriorizanuîmpiedicatotuşiresimţiminteriorrespectul esteeste unun tributtribut pepe careputem refuzarefuza merituluifie căcă vremfie căcă nudacă putemputem eventualîmpiedicăm dese exteriorizanu putemputem împiedicaîmpiedica totuşiresimţim interiorrespectul este uneste un tributun tribut petribut pe careputem refuza merituluifie că vremfie că nudacă putem eventualde a sea se exteriorizanu putem împiedicaputem împiedica totuşi

Dacă nu putem să schimbăm trecutul, putem să avem un viitor, care să fie o agendă de schimbare şi pentru alţii.Nu putem inventa sentimente. Le putem descoperi şi exprima, iubi şi urî, le putem apropia de inimă sau le putem respinge.Iranoff: Putem să spunem tot ce vrem. Putem să urlăm! Putem să ne plângem! Vezi, serviciul e groaznic în hotelul ăsta! Nimeni nu te ia la întrebări, nu te bagă nimeni în seamă! Asta e libertatea! Buljanoff: De fapt e conducere deficitară.Arhitecţii sunt în mare măsură, curve de înaltă clasă. Noi putem refuza unele proiecte cam aşa cum ele pot refuza pe unii clienţi, dar şi noi şi ele ştim că trebuie să spunem Cel mai bun lucru pe care îl putem face dacă vrem ca ruşii să ne lase să fim americani este să-i lăsăm pe ruşi să fie ruşi.Ne-a dat Dumnezeu doi ochi. Dacă unul nu mai vede, măcar putem vedea cu celălalt... Şi mâini ne-a dat, tot două. Dacă nu ne mai putem ajuta de una, măcar ne putem ajuta de cealaltă... Mă întreb: de ce nu ne-o fi dat şi două suflete? Pentru momentele acelea în care sufletul nu mai poate şi ar avea nevoie să fie ajutat de celălalt...