Problema existenţei nu poate fi rezolvată decât prin faptul însuşi de a exista.


problema-existenţei-nu-poate-fi-rezolvată-decât-prin-faptul-însuşi-de-a-exista
martin heideggerproblemaexistenţeinupoatefirezolvatădecâtprinfaptulînsuşideexistaproblema existenţeiexistenţei nunu poatepoate fifi rezolvatărezolvată decâtdecât prinprin faptulfaptul însuşiînsuşi deproblema existenţei nuexistenţei nu poatenu poate fipoate fi rezolvatăfi rezolvată decâtrezolvată decât prindecât prin faptulprin faptul însuşifaptul însuşi dede a existaproblema existenţei nu poateexistenţei nu poate finu poate fi rezolvatăpoate fi rezolvată decâtfi rezolvată decât prinrezolvată decât prin faptuldecât prin faptul însuşiprin faptul însuşi deînsuşi de a existaproblema existenţei nu poate fiexistenţei nu poate fi rezolvatănu poate fi rezolvată decâtpoate fi rezolvată decât prinfi rezolvată decât prin faptulrezolvată decât prin faptul însuşidecât prin faptul însuşi defaptul însuşi de a exista

Când concepem substanţa, concepem numai un lucru care există în aşa fel, că nu are nevoie decât de el însuşi pentru a exista. Aici pot exista nelămuriri în ceea ce priveşte explicarea cuvintelor: a nu avea nevoie decât de el însuşi: căci, la drept vorbind, nu există decât Dumnezeu care să fie astfel şi nici un lucru creat nu poate exista nici o singură clipă fără a fi susţinut şi menţinut prin puterea lui. Dar pentru că între lucrurile create unele sunt de aşa natură că nu pot exista fără altele, noi le distingem pe acestea de cele care n-au nevoie decât de ajutorul obişnuit al lui Dumnezeu, şi le numim substanţe, iar pe celălalte le numim calităţi sau atribute ale acestor substanţe.În oroarea faţă de incest ar exista, prin urmare, un element care ne desemnează ca oameni, iar problema care ar decurge de aici ar fi aceea a omului însuşi, în măsura în care aceasta adaugă universului umanitatea.Din punctul de vedere al industriei farmaceutice, problema SIDA a fost deja rezolvată. În definitiv, avem deja medicamentul care poate fi vândut la incredibilul preţ de 8000 USD pentru doza anuală şi care mai are şi meritul de a nu micşora piaţa prin vindecarea cuiva.Din nou şi iarăşi din nou, problema imposibilă este rezolvată atunci când ne dăm seama că Căzut dintru cele veşnice, Satana vrea infinitul. Căzut dintru fiinţă, dintru A Fi, el vrea să aibă, tinde spre A Avea. Însă problema nu va putea fi rezolvată niciodată. Căci pentru a avea şi a poseda, ar trebui ca el să fie, şi el nu mai este. Tot ceea ce anexează el, el însuşi distruge.Cel care crede ca banii rezolva orice problema poate fi banuit de faptul ca rezolva orice problema pentru bani.