Nu i-a oferit nimic, în afară de dragoste. Despărţirea a fost o consecinţă firească.


nu-i-a-oferit-nimic-în-afară-de-dragoste-despărţirea-a-fost-o-consecinţă-firească
stipe golacnuiaoferitnimicînafarădedragostedespărţireafostconsecinţăfireascăoferit nimicîn afarăafară dede dragostefost oo consecinţăconsecinţă fireascăîn afară deafară de dragostedespărţirea a fosta fost ofost o consecinţăo consecinţă fireascăîn afară de dragostedespărţirea a fost oa fost o consecinţăfost o consecinţă fireascădespărţirea a fost o consecinţăa fost o consecinţă firească

Despărţirea trebuie să fie scurtă ca o declaraţie de dragoste.Ceea ce a fost amar şi dulce a venit din afară, ceea ce a fost greu dinăuntru, din străduinţa proprie. Am făcut, în principal, ceea ce propria mea natură m-a împins să fac. A fost penibil să primesc pentru aceasta atât de multă preţuire şi dragoste. Şi săgeţi ale urii au fost ţintite spre mine; ele nu m-au atins însă nicicând, deoarece aparţineau întrucâtva unei alte lumi şi cu aceasta n-am nici o legătură.Primii dascăli au fost preoţi, prima şcoală românească a fost într-o biserică, primele manuale au fost cărţi bisericeşti. Acum învăţământul dă afară religia. Copilul îşi dă mama afară. Ora de religie ar trebui să se numească ora de iubire, Hristos este iubire.Gimli: Mi-a fost dat să văd ultima dată ceea ce-a fost mai frumos pe lumea asta. De aici încolo nimic nu va mai fi frumos pentru mine în afară de ce mi-a dăruit ea.Dorinţa e motorul maşinăriei mentale. E un lucru binecuvântat. E o poftă dreaptă şi firească ce are o stare de conştienţă ca dreaptă şi firească satisfacere.