Nu există un concept contrar kitschului. Antagonistul său nu este o idee, ci realitatea.


nu-există-un-concept-contrar-kitschului-antagonistul-său-nu-este-o-idee-realitatea
harold rosenbergnuexistăunconceptcontrarkitschuluiantagonistulsăunuesteideerealitateanu existăexistă unun conceptconcept contrarcontrar kitschuluiantagonistul săusău nunu esteeste oo ideeci realitateanu există unexistă un conceptun concept contrarconcept contrar kitschuluiantagonistul său nusău nu estenu este oeste o ideenu există un conceptexistă un concept contrarun concept contrar kitschuluiantagonistul său nu estesău nu este onu este o ideenu există un concept contrarexistă un concept contrar kitschuluiantagonistul său nu este osău nu este o idee

Este bun tot ceea ce permite un concept contrar lui.Ideea morţii este o idee experimentală; ideea imortalităţii sufletului nu este un concept, ci o idee abstractă.Realitatea: ce mai concept!O idee care este dezvoltată şi pusă în acţiune este mai importantă decât o idee care există doar ca idee.Indiferenţa este un concept care a fost creat pentru a ascunde în spatele său atitudinile incerte.Absenţa kitschului face viaţa insuportabilă.