Mi-e faţa împietrită ca o mască,Şi-n ochi lumina-i gata să se stângă,Chiar diamantului - ca să sclipească -Îi trebuie o rază... s-o răsfrângă.


mi-e-faţa-împietrită-ca-o-mascăŞi-n-ochi-lumina-i-gata-să-se-stângăchiar-diamantului-ca-să-sclipească-Îi-trebuie-o-rază-s-o
otilia cazimirmiefaţaîmpietrităcamascăŞinochiluminaigatasestângăchiardiamantuluisclipeascăÎitrebuierazăsorăsfrângăfaţa împietrităîmpietrită caca ogata săsă sediamantuluicaca săsă sclipeascăÎi trebuietrebuie oo razăfaţa împietrită caîmpietrită ca ogata să seca săca să sclipeascăÎi trebuie otrebuie o razăfaţa împietrită ca oca să sclipeascăÎi trebuie o rază

Mi-am pierdut urechea stângă din cauza unei muşcături, când mă băteam cu alt om. Dar, prin spărtura subţire care mi-a rămas, aud clar toate zgomotele lumii. Văd şi lucrurile, chiar dacă pieziş şi cu anevoinţă. Fireşte, cu toate că la o aruncătură de ochi nu pare, această protuberanţă albăstruie, de la stânga gurii mele, este un ochi.Priveşte-mă-n ochi când eşti cu mine,Priveşte-mă-n ochi, să ştiu de ţi-e bine,Priveşte-mă-n ochi, că doar o privire,Priveşte-mă-n ochi, mi-aduce fericire.Priveşte-mă-n ochi, că şi ochii vorbesc,Priveşte-mă-n ochi atât cât trăiesc.Priveşte-mă-n ochi, e tot ce-mi doresc,Priveşte-mă-n ochi, nu-mi spune Simţind cum hău-n jur se cască,Azi schimbă mască după mască,În timp ce peste-ntreaga ţarăE-aceeaşi mască mortuară.Vechiul precept care ne sfătuia să trăim fiecare clipă de parcă ar fi ultima nu înseamnă defel că trebuie să plecăm cu trăsura până în iad să ne desfătăm! El înseamnă, pur şi simplu, că trebuie să fim gata să răspundem, fiecare pentru sine - fie în faţa conducătorilor noştri spirituali, fie în faţa lui Dumnezeu.Picăturile de rouă de pe trandafirii ce înfloresc în grădina mea de vis, au parcă strălucirea diamantului şi, de vor pieri ei, eu voi păstra mult timp lumina lor.Nu există pe lume femeie care să nu aibă o rază de poezie în suflet; numai că, această rază adesea este învăluită de nori, şi uneori trebuie să sfâşii inima pentru a face să izbucnească scânteia ce mocneşte în ea.