Legendele spun că fotografiile fură sufletul oameniilor. Eu, ca fotograf, dau suflet fotografiilor.


legendele-spun-că-fotografiile-fură-sufletul-oameniilor-eu-ca-fotograf-dau-suflet-fotografiilor
aurel rapalegendelespunfotografiilefurăsufletuloameniilorcafotografdausufletfotografiilorlegendele spunspun căcă fotografiilefotografiile furăfură sufletulsufletul oameniilorca fotografdau sufletsuflet fotografiilorlegendele spun căspun că fotografiilecă fotografiile furăfotografiile fură sufletulfură sufletul oameniilordau suflet fotografiilorlegendele spun că fotografiilespun că fotografiile furăcă fotografiile fură sufletulfotografiile fură sufletul oameniilorlegendele spun că fotografiile furăspun că fotografiile fură sufletulcă fotografiile fură sufletul oameniilor

Fotografiile cu peisaje sunt supremul test pentru un fotograf şi deseori cea mai mare dezamăgire.Un fotograf fără suflet e precum o vază cu flori artificiale.Un fotograf care îşi cunoaşte camera are nevoie de Ucigaşii de fii numai trupul îl despart de suflet, iar cei ce nu dau bună creştere şi învăţătură fiilor lor, şi pe trup îl despart de suflet, şi pe suflet de Dumnezeu.Pentru mine, minciuna e hoţia ridicată la rang de perfecţiune. Mi se pare mai gravă decât furtul din buzunare, pentru că te fură direct din suflet. Îmi fură încrederea şi ăsta e cel mai urât lucru.Cine fură azi un ou,Făr să rişte-o condamnare,Mâine nu mai fură-un bou,Fură o cireadă mare.