Dr. Wilson: Deci, fata muribundă ar trebui să fie draguţă cu mine? Dr. House: Când eşti pe moarte, toată lumea te iubeşte! Dr. Wilson: Tu umbli în baston şi nimeni nu te place! Dr. House: Nu sunt pe moarte, doar jalnic, şi nu ţi-ar veni să crezi câte măgării mi se trec cu vederea.


dr-wilson-deci-fata-muribundă-ar-trebui-să-fie-draguţă-cu-dr-house-când-eşti-pe-moarte-toată-lumea-te-iubeşte-dr-wilson-tu-umbli-în
dr. housedrwilsondecifatamuribundăartrebuifiedraguţăcuhousecândeştipemoartetoatălumeateiubeşteumbliînbastonşinimeninuplacenusuntdoarjalnicţiarvenicrezicâtemăgăriimisetrecvedereafata muribundămuribundă arar trebuitrebui săsă fiefie draguţădraguţă cucu minecând eştieşti pepe moartetoată lumealumea tete iubeştetu umbliumbli înîn bastonbaston şişi nimeninimeni nunu tete placenu suntsunt pepe moartedoar jalnicşi nuveni săsă crezicrezi câtecâte măgăriimăgării mimi sese trectrec cucu vedereafata muribundă armuribundă ar trebuiar trebui sătrebui să fiesă fie draguţăfie draguţă cudraguţă cu minecând eşti peeşti pe moartetoată lumea telumea te iubeştetu umbli înumbli în bastonîn baston şibaston şi nimenişi nimeni nunimeni nu tenu te placenu sunt pesunt pe moarteveni să crezisă crezi câtecrezi câte măgăriicâte măgării mimăgării mi semi se trecse trec cutrec cu vederea

Dr. Wilson: Ai găsit persoana perfectă, şi ai dat-o în bară. Dr. House: Ai vazut ce pantofi avea! Dr. Wilson: Nu mă refer la ea. Dr. House: Te referi la Cameron. Dr. Wilson: Mă refer la orice femeie de care ţi-a păsat vreodată. Dr. House: Cameron nu e asa perfectă. Dr. Wilson: Nimeni nu e perfect. Dr. House: Maica Tereza? Dr. Wilson: E moartă. Dr. House: Angelina Jolie? Dr. Wilson: N-a făcut medicina. Dr. House: Eh, vezi că eşti pretenţios acum?Dr. Wilson: Sunt cu o pacientă. Dr. House: E pe moarte? Dr. Wilson: Nu. Dr. House: Atunci poate să aştepte.Dr. House: Vezi, din cauza bastonului toată lumea presupune că sunt pacient. Dr. Wilson: Şi atunci de ce nu îţi pui halat alb, ca noi toţi? Dr. House: Nu vreau să creadă că sunt doctor.Dr. Wilson: Nu am copii, căsnicia mea merge prost... nu am decât două lucruri care îmi merg bine: meseria asta şi prietenia asta idioată şi defectă, şi ţie nu-ţi pasă de nici unul dintre ele îndeajuns încât să ţii un discurs amarât. Dr. House: Ba ţin la ele... dacă aş putea să o iau de la capăt... Dr. Wilson:... ai proceda exact la fel.Dr. Wilson: Ştiai că ţi-a murit telefonul? Îl pui vreodată la încărcat? Dr. House: Se încarcă? Eu cumpăram mereu unul nou.Dr. Wilson: Trebuie să consideri asta un caz obişnuit. Fii tu însuţi: rece, nepăsător, distant... Dr. House: Te rog, nu mă pune pe un piedestal.