Cum era un hoţ de treabă,În tramvaiu-aglomeratPus-a mâna şi, în grabă,A făcut prin genţi curat!


cum-era-un-hoţ-de-treabăÎn-tramvaiu-aglomeratpus-a-mâna-şi-în-grabăa-făcut-prin-genţi-curat
gina zahariacumeraunhoţdetreabăÎntramvaiuaglomeratpusamânaşiîngrabăafăcutpringenţicuratcum eraera unun hoţhoţ demâna şifăcut prinprin genţigenţi curatcum era unera un hoţun hoţ defăcut prin genţiprin genţi curatcum era un hoţera un hoţ defăcut prin genţi curatcum era un hoţ de

- Io de ăsta divorţez,Nu mi-o făcut nicio treabă.- Io nu vreau să o forţezŞi-apoi ce... atâta... grabă!Femeia, bănuiesc şi eu,Făcut-a fost în grabă,Atunci când bunul DumnezeuAvea prea multă treabă!Zise-un bătrânel, de treabă,Când văzu cum e: -Măi drace!Asta a plecat în grabă,Şi-a uitat să se îmbrace.Zise-un bătrânel, de treabă,Când văzu cum e: Tot ce s-a făcut mare în lumea asta, prin femei s-a făcut. Curtezane, nu femeile de treabă, au stimulat geniile.