Copiii nu moştenesc sclavia spirituală a părinţilor.


copiii-nu-moştenesc-sclavia-spirituală-a-părinţilor
elena stancopiiinumoştenescsclaviaspiritualăpărinţilorcopiii nunu moştenescmoştenesc sclaviasclavia spiritualăcopiii nu moştenescnu moştenesc sclaviamoştenesc sclavia spiritualăspirituală a părinţilorcopiii nu moştenesc sclavianu moştenesc sclavia spiritualăsclavia spirituală a părinţilorcopiii nu moştenesc sclavia spiritualămoştenesc sclavia spirituală a părinţilor

Copiii moştenesc în inconştientul lor copilăria, dorinţa şi istoria părinţilor lor, în aceeaşi măsură în care moştenesc şi diferenţa sexuală.Copiii moştenesc nebuniile părinţilor lor.Copiii sunt bucuriile părinţilor, când aceştia nu le moştenesc viciile.Copiii noştri poartă în spate datoriile noastre, datorii în sens de dinamică nerezolvată, de experienţe nefericite refulate în noi; copiii noştri le moştenesc, după cum ne moştenesc darurile şi ca­lităţile dinamice în sens pozitiv.Recunoştinţa este o datorie pe care copiii nu o acceptă întotdeauna laolaltă cu ceea ce moştenesc de la părinţi.Copiii – xero... copiile părinţilor.