Citeşte legile cu ochii bine deschişi, şi respectă-le orbeşte.


citeşte-legile-cu-ochii-bine-deschişi-şi-respectă-orbeşte
tudor muşatescuciteştelegilecuochiibinedeschişişirespectăleorbeşteciteşte legilelegile cucu ochiiochii binebine deschişiciteşte legile culegile cu ochiicu ochii bineochii bine deschişiciteşte legile cu ochiilegile cu ochii binecu ochii bine deschişiciteşte legile cu ochii binelegile cu ochii bine deschişi

Citeşte legile cu ochii bine deschişi şi respectă-le Zadarnic citeşte orice acel care citeşte numai cu ochii cele ce citeşte.Misterul misterelor. Întunericul absolut este singurul lucru pe care-l vedem deopotrivă de bine fie cu ochii deschişi, fie cu ochii închişi.Ori de câte ori vreţi să realizaţi ceva, păstraţi-vă bine ochii deschişi şi asiguraţi-vă că ştiţi exact ce anume doriţi. Nimeni nu-şi poate nimeri ţinta cu ochii închişi.Ţine ochii bine deschişi înainte de căsătorie şi pe jumătate închişi după aceea.Citeşte. Citeşte. Citeşte. Nu citi însă un singur tip de carte. Citeşte cărţi diferite de autori diferiţi, astfel încât să-ţi dezvolţi propriul stil.