Cei care au tot timpul gânduri bune, credinţă, speranţă, bunătate, puritate, sunt beneficiarii tuturor bogăţiilor naturii şi ceea ce este rău nu poate să-i atingă, să intre în ei.


cei-care-tot-timpul-gânduri-bune-credinţă-speranţă-bunătate-puritate-sunt-beneficiarii-tuturor-bogăţiilor-naturii-şi-ceea-este-rău-nu
omraam mikhael aivanhovceicaretottimpulgânduribunecredinţăsperanţăbunătatepuritatesuntbeneficiariituturorbogăţiilornaturiişiceeaesterăunupoatesăiatingăintreîneicei carecare auau tottot timpultimpul gândurigânduri bunesunt beneficiariibeneficiarii tuturornaturii şişi ceeaceea cece esteeste răurău nunu poatesă intreintre înîn eicei care aucare au totau tot timpultot timpul gânduritimpul gânduri bunesunt beneficiarii tuturorbeneficiarii tuturor bogăţiilortuturor bogăţiilor naturiibogăţiilor naturii şinaturii şi ceeaşi ceea ceceea ce estece este răueste rău nurău nu poatesă intre înintre în ei

Gândirea este sursa de origine a tuturor bogăţiilor, a tuturor succeselor, a câştigului material, a tuturor descoperirilor şi invenţiilor şi a tuturor realizărilor.Să schimbăm regula după care judecăm până acum ce e bine. Tot ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi e bun şi drept, tot ceea ce nu vrea este rău. Tot ceea ce Dumnezeu nu vrea este interzis. Alte fapte, pe care nu le-a pus sub semnul interdicţiei totale, şi care din această pricină ni se par permise, nu sunt totuşi întotdeauna permise. Căci dacă Dumnezeu ne lipseşte de ceva, şi printr-un anumit eveniment care reprezintă manifestarea voinţei lui Dumnezeu, se vede că nu vrea ca noi să avem acel lucru, el nu ne este îngăduit, pentru că voinţa lui este să nu-l făptuim;în absenţa voinţei lui Dumnezeu, care singură înseamnă bunătate şi dreptate, totul devinde nedrept şi rău.O bucată de oţel magnetizată poate să atragă şi să ridice o cantitate de fier ce cântăreşte de 12 ori mai mult decât ea, dar, aceeaşi bucată de oţel nu poate ridica deloc o pană. Tot astfel, există două tipuri de oameni: pe de o parte sunt cei Experienţa arată că acei care sunt cei mai tulburaţi de pasiunile lor nu sunt acei care le cunosc cel mai bine şi că ele sunt din acele percepţii pe care strânsa legătură care există între suflet şi corp le face confuze şi obscure.. Ele se pot numi şi sentimente, deoarece sunt primite în suflet în acelaşi fel ca obiectele simţurilor exterioare şi nu sunt cunoascute de el în alt mod. Dar ele se pot numi şi mai bine emoţii ale sufletului, nu numai pentru că acest nume poate fi atribuit tuturor schimbărilor care se petrec în el, adică tuturor diferitelor gânduri care îi vin, ci în special pentru că, din toate felurile de gânduri pe care le poate avea, nu există altele care să-l tulbure şi să-l mişte atât de puternic ca aceste pasiuni.Până la urmă, tot smerenia este vârful tuturor virtuţilor. Dacă cineva are fapte bune şi n-are smerenie, se răstoarnă din căruţă; este în primejdie. Unii n-au fapte bune, dar au smerenie, căinţă, păreri de rău, pe aceia îi mântuieşte Bunul Dumnezeu mai mult ca pe aceia care au fapte bune şi li se pare că au ceva.Spuneţi o scurtă rugăciune înainte de fiecare masă. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru hrană şi pentru tot ceea ce este minunat în viaţa voastră. În timpul mesei, încercaţi să uitaţi de necazuri şi nu angajaţi discuţii în contradictoriu. Căutaţi să aveţi doar gânduri bune faţă de soţ sau soţie, spunându-i în gând: