Cea mai bună definiţie a tinereţii: o viaţă neatinsă încă de tragedie.


cea-mai-bună-definiţie-a-tinereţii-o-viaţă-neatinsă-încă-de-tragedie
alfred north whiteheadceamaibunădefiniţietinereţiiviaţăneatinsăîncădetragediecea maimai bunăbună definiţieo viaţăviaţă neatinsăneatinsă încăîncă dede tragediecea mai bunămai bună definiţiedefiniţie a tinereţiio viaţă neatinsăviaţă neatinsă încăneatinsă încă deîncă de tragediecea mai bună definiţiebună definiţie a tinereţiio viaţă neatinsă încăviaţă neatinsă încă deneatinsă încă de tragediemai bună definiţie a tinereţiio viaţă neatinsă încă deviaţă neatinsă încă de tragedie

Cea mai mare tragedie a unui om este să fie mort în viaţă fără a deceda oficial.Faptul că nu-ţi atingi scopul în viaţă nu e o tragedie. Adevărata tragedie e să nu ai unul.Da, rezistent mai este omul! Este singura fiinţă care se poate adapta la orice şi aceasta-i fără doar şi poate cea mai bună definiţie a lui.Cea mai mare tragedie în viaţă este de a deveni dependent de comunitatea umană. De a nu putea supravieţui altfel decât în sânul ei corupt şi infect.Cea mai bună definiţie pe care am găsit-o pentru civilizaţie este că un om civilizat e acela care face tot ce-i mai bine pentru cei din jur, în vreme ce sălbaticul face ce-i mai bine pentru sine.Şi frigul e bun. Orice vreme e bună, atâta timp cât eşti in viaţă. Până şi o puşcărie e bună, atunci când încă mai trăieşti şi nu te gândeşti la ce ar fi putut fi dacă... Acest