bărbat maturîntreţinut de mamănu a mulţumitvânătăile de pe faţa ei le explică prin căderede ce unii mor şi eu nu priveşte fereastrade ce trebuie să sufăr atâtgeamurile plâng cu toamnă târzieîn acvariu porcuşorulroade un morcov


bărbat-maturîntreţinut-de-mamănu-a-mulţumitvânătăile-de-pe-faţa-ei-explică-prin-căderede-unii-mor-şi-nu-priveşte-fereastrade-trebuie
jan szafronbărbatmaturîntreţinutdemamănumulţumitvânătăilepefaţaeiexplicăprincăderedeuniimorşinupriveştefereastradetrebuiesufăratâtgeamurileplângcutoamnătârzieînacvariuporcuşorulroadeunmorcovbărbat maturîntreţinutmaturîntreţinut dede mamănumulţumitvânătăile dede pepe faţafaţa eiei lele explicăexplică prinprin căderedecăderede cece uniiunii moreu nunu priveştepriveşte fereastradefereastrade cece trebuietrebuie săsă sufărsufăr atâtgeamurileatâtgeamurile plângplâng cucu toamnătoamnă târzieîntârzieîn acvariuacvariu porcuşorulroadeporcuşorulroade unun morcovbărbat maturîntreţinut dematurîntreţinut de mamănumamănu a mulţumitvânătăilea mulţumitvânătăile demulţumitvânătăile de pede pe faţape faţa eifaţa ei leei le explicăle explică prinexplică prin căderedeprin căderede cecăderede ce uniice unii morunii mor şimor şi euşi eu nueu nu priveştenu priveşte fereastradepriveşte fereastrade cefereastrade ce trebuiece trebuie sătrebuie să sufărsă sufăr atâtgeamurilesufăr atâtgeamurile plângatâtgeamurile plâng cuplâng cu toamnăcu toamnă târzieîntoamnă târzieîn acvariutârzieîn acvariu porcuşorulroadeacvariu porcuşorulroade unporcuşorulroade un morcov

Unii, trudind peste măsură,Se plâng că Priveşte-mă-n ochi când eşti cu mine,Priveşte-mă-n ochi, să ştiu de ţi-e bine,Priveşte-mă-n ochi, că doar o privire,Priveşte-mă-n ochi, mi-aduce fericire.Priveşte-mă-n ochi, că şi ochii vorbesc,Priveşte-mă-n ochi atât cât trăiesc.Priveşte-mă-n ochi, e tot ce-mi doresc,Priveşte-mă-n ochi, nu-mi spune Sufăr şi sufăr că sufăr, socotind că n-am fost făcut pentru a suferi.Unii bărbaţi se simt mai la largul lor pe un teren de duel, în faţa unui bărbat care le ameninţă inima cu spada, decât în faţa unei femei care, după ce se văicăreşte timp de două ore, face pe moarta şi cere săruri pe la nas.Unii uită, unii nu uită amintirile din trecut. Unii plâng de tristeţe, alţii scriu poezii ca să-şi uite durerea.Femeie singură... e noapte... speranţe pierdute, şoaptele plâng,... priveşte! sfârşit de şoapte deşarte... secundele se scurg... pierdute-n pământ, e noapte... Sufletele ce zac şterse, rătăcesc pe-al nopţii drum, şoaptele plâng, aud murmurul tânguit acorduri deşarte, prin al vieţii labirint. Femeia şi-aprinde-o ţigară, şi-aşteaptă... pentru a mia oară, un strop de iubire în seară. Dar... totul e doarFum!