În afara gândului, nimic nu rămâne frumos şi interesant, căci gândul este viaţă.


În-afara-gândului-nimic-nu-rămâne-frumos-şi-interesant-că-gândul-este-viaţă
george bernard shawÎnafaragânduluinimicnurămânefrumosşiinteresantcăcigândulesteviaţăÎn afaraafara gânduluinimic nunu rămânerămâne frumosfrumos şişi interesantcăci gândulgândul esteeste viaţăÎn afara gânduluinimic nu rămânenu rămâne frumosrămâne frumos şifrumos şi interesantcăci gândul estegândul este viaţănimic nu rămâne frumosnu rămâne frumos şirămâne frumos şi interesantcăci gândul este viaţănimic nu rămâne frumos şinu rămâne frumos şi interesant

Gândul şi acţiunea sunt interdependente. Nu putem vorbi de minte în afara gândului, căci ansamblul gândurilor constituie chiar mintea.Ce frumos e gândul că nimic nu ni se datorează...Interesant este că după ce a compus Simfonia Nr. 10, Şostakovici şi-a schimbat scriitura: devine din ce în ce mai trist, îşi îndreaptă cumva gândul spre moarte. Dar e aproape ca şi cum nu-i e teamă de moarte, o provoacă sau se lamentează, dar spiritul lui rămâne întreg.Dincolo de concepte, dogme, filosofii şi teologii complexe, rămâne un singur Adevăr: Nimic nu există în afara conştiinţei mele. Nu există şi nici nu poate exista. Exist eu şi nimic altceva în afara mea. Lumea este rezultatul acţiunii mele, al creaţiei mele, al voinţei mele.Scrisul facilitează cristalizarea gândului, iar gândul constituie motivaţia acţiunii.